Home

Collectieve crematie

Wanneer u kiest voor een collectieve crematie dan wordt uw huisdier gecremeerd in een groep van maximaal 6 dieren, gelijktijdig naast elkaar in de oven. Er wordt op toegezien dat alle dieren van dezelfde soort zijn, een hond wordt dus niet samen met een kat gecremeerd. De crematie vindt in principe plaats binnen 3 werkdagen na aankomst op het uitvaartcentrum. Na de crematie ontvangt u per post een persoonlijk bericht met de datum en het tijdstip waarop de crematie heeft plaatsgevonden.

Bij een collectieve crematie wordt de as uitgestrooid over één van onze strooivelden. U kunt geen asresten terugontvangen.